Illustraform – Illustration och grafisk formgivning » Illustration och grafisk formgivning

Blogg 24, dag 7

7 december. “Jag kan inte ens dra ett rakt streck!” Varje gång någon säger det tänker jag att det är så märkligt att skicklighet med pennan förknippas med att kunna göra raka streck. Säker på handen är jag, och visst, strecken och linjerna blir raka när jag vill, vilket förstås är praktiskt, men det är inte det som är grejen.

linjekollen

Prestationsångest betyder begränsning, oavsett om det handlar om konst, musik eller att hålla tal. Olika typer av illustrationer “kräver” olika slags koncentration och fokus, för exemplen nedan blir min sammanfattning: följ linjer, former och titta inte ner mer än nödvändigt på pappret. De hör hemma i arkivlådorna men visar väl hur jag leker och övar. Sant nöje!