Illustraform – Illustration och grafisk formgivning » Illustration och grafisk formgivning

Illustration

Portfolio > Illustration

Illustration – en bredd av stilar och uttryck

Illustraforms uppdrag varierar både vad det gäller områden, syften, till vilken slags media och vilka målgrupper som är i fokus. Nedan ser du exempel på olika typer av illustrationer – till instruktioner, trycksaker och mobil/skärm/appar.

Instruktion

Illustration till bruksanvisningar och produktinformation.

Trycksaker

Illustration till tidningar, böcker m m.

Mobil och skärm

Illustration och grafik till mobiltelefoner, webb och appar.